Grup de Recerca en Gestió Turística

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

El GRUGET neix el 2006, el 2009 és un grup de recerca reconegut i des del 2014 consolidat. El seu objectiu és generar coneixement en el camp de la gestió sostenible del turisme amb una ferma vocació d'innovació i internacionalització. Des de 2010, el grup manté una estreta col·laboració amb investigadors de la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb els quals pretén seguir fent recerca com a grup consolidat. Les àrees de recerca del grup són: màrqueting social, gestió d'empreses turístiques i economia del turisme. El grup és interunivesitari, transversal i internacional, quant a la seva composició i les seves col·laboracions. Destaquem de la seva activitat investigadora del període 2014-2017, més de 20 articles en revistes internacionals amb factor d'impacte, 1 projecte competitius, més de 10 contractes o convenis de recerca, així com la seva capacitat formativa i les seves col·laboracions amb institucions de referència a nivell mundial.
SiglaGRUGET
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25