GLOBALCODES (Globalisation, Conflict, Development and Security)

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

GLOBALCODES està reconegut com a grup de recerca emergent des de 2017. El grup té com a principal objectiu contribuir al debat teòric i científic sobre les possibles respostes als diferents reptes globals relacionats amb els conflictes, el desenvolupament i la seguretat des d’una perspectiva interdisciplinari, especialment centrada en les relacions internacionals i la comunicació. L’activitat de GLOBALCODES ha estat centrada en: i) la cerca de projectes finançats que permetessin treball de camp i col·laboratiu entre diversos membres del grup i entre el grup i altres universitats o centres de recerca de l’estat i estrangeres; ii) ha prioritzat la publicació en revistes d’impacte (Journal Citation Report i Scopus), i iii) ha procurat l’organització de seminaris i jornades de treball al sí de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, garantint la implicació i participació dels estudiants de grau i postgrau.
SiglaGLOBALCODES
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25