Estudi de la formació i emissió de COPs en la producció de biochar amb finalitats energètiques

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1431/12/14