Estimació de les reserves d'aigua de les superfícies continentals per teledetecció microones multicaptor

Proyecto: Ayudas a proyectosInvestigación

Detalles del proyecto

EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/03/171/03/20