Educational Data Mining Analysis using Virtual Reality for Education. Ajuts a l'activitat de recerca del personal docent i investigador. Universitat Ramon Llull

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

Pretenem dissenyar, introduir i avaluar nous sistemes de visualització del espai arquitectònic, l’espai urbà i el patrimoni mitjançant noves tecnologies visuals dins el graus d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica, per tal d’incorporar nous enfocs, tant formals com informals a la docència universitària. Mitjançant un enfoc proper al concepte d’Educational Data Mining (Mineria de dades educatives), es pretén utilitzar mètodes de Learning and Academic Analytics y User Experience per millorar la docència universitària, el grau de satisfacció i motivació de l’alumnat, i l’adquisició de les competències i habilitats definides de forma transversal al grau.

Descripción de Layman

Pretenem dissenyar, introduir i avaluar nous sistemes de visualització del espai arquitectònic, l’espai urbà i el patrimoni mitjançant noves tecnologies visuals dins el graus d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica, per tal d’incorporar nous enfocs, tant formals com informals a la docència universitària. Mitjançant un enfoc proper al concepte d’Educational Data Mining (Mineria de dades educatives), es pretén utilitzar mètodes de Learning and Academic Analytics y User Experience per millorar la docència universitària, el grau de satisfacció i motivació de l’alumnat, i l’adquisició de les competències i habilitats definides de forma transversal al grau.
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1831/12/18