Discipline-based education research using learning analytics and gamification 2017 (DERULAG 2017)

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"El projecte que es presenta correspon al treball en curs del grup ASISTEMBE en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge en disciplines específiques (STEM i negocis) i en els esforços del grup en la millora de l'expertesa en l'anàlisi de volums mitjans i grans de dades. En concret, es demana suport per a facilitar el desenvolupament i diseminació dels projectes en marxa entorn a la didàctica de les matemàtiques, didàctica de l'estadística, l'anàlisi de dades d'aplicacions educatives, la mineria de textos i l'anàlisi de l'ús de laboratoris remots a partir de traces.

Pel que fa a la didàctica de les matemàtiques, els treballs en curs se centren en el desenvolupament de REI (recorreguts d'estudi i recerca) en la formació de professorat i en els estudis d'enginyeria. Al mateix temps, s'aborda l'estudi de les eines que més ajuden a realitzar l'anàlisi espitemològica i didàctica que cal per a dur els REI a l'aula.

En el cas de la didàctica de l'estadística, els objectius se centren en la difusió del R commander traçat i les eines d'anàlisi creades per a la interpretació del treball dels estudiants.

En didàctica de les ciències, els treballs se centren en l'estudi de la imatge social de la química com a un dels factors que dificulta el seu ensenyament i en el desenvolupament de vocacions per aquesta ciència i en el seguiment mitjançant les tècniques de l'analítica de l'aprenentatge del treball dels alumnes quan usen entorns interactius (simulacions, laboratoris remots i eines de càlcul).

Per últim, en l'ensenyament de l'emprenedoria, els treballs en curs se centren en la utilització de simulacions i elements de gamificació en les metodologies didàctiques."

Descripción de Layman

"El projecte que es presenta correspon al treball en curs del grup ASISTEMBE en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge en disciplines específiques (STEM i negocis) i en els esforços del grup en la millora de l'expertesa en l'anàlisi de volums mitjans i grans de dades. En concret, es demana suport per a facilitar el desenvolupament i diseminació dels projectes en marxa entorn a la didàctica de les matemàtiques, didàctica de l'estadística, l'anàlisi de dades d'aplicacions educatives, la mineria de textos i l'anàlisi de l'ús de laboratoris remots a partir de traces.

Pel que fa a la didàctica de les matemàtiques, els treballs en curs se centren en el desenvolupament de REI (recorreguts d'estudi i recerca) en la formació de professorat i en els estudis d'enginyeria. Al mateix temps, s'aborda l'estudi de les eines que més ajuden a realitzar l'anàlisi espitemològica i didàctica que cal per a dur els REI a l'aula.

En el cas de la didàctica de l'estadística, els objectius se centren en la difusió del R commander traçat i les eines d'anàlisi creades per a la interpretació del treball dels estudiants.

En didàctica de les ciències, els treballs se centren en l'estudi de la imatge social de la química com a un dels factors que dificulta el seu ensenyament i en el desenvolupament de vocacions per aquesta ciència i en el seguiment mitjançant les tècniques de l'analítica de l'aprenentatge del treball dels alumnes quan usen entorns interactius (simulacions, laboratoris remots i eines de càlcul).

Per últim, en l'ensenyament de l'emprenedoria, els treballs en curs se centren en la utilització de simulacions i elements de gamificació en les metodologies didàctiques."
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1731/12/17