Desenvolupament d’una tecnologia de control dels gasos de efecte hivernacle generats pels residus sòlids

Proyecto: Ayudas a proyectosInvestigación

Detalles del proyecto

Descripción

GASCONTROL contribueix a l’Estratègia catalana d’adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2021-2030), marc estratègic de referència de les polítiques climàtiques contribuint al desenvolupament sostenible de la societat catalana, i a la reducció de la seva vulnerabilitat (territorial i ambiental) als impactes i els riscos derivats del canvi climàtic. Colaboració entre IQS-URL i l'empresa Atlas
SiglaGASCONTROL
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin12/10/2311/10/26