Comparativa d'anàlisi de disponibilitat NVIS multitransmissor entre Holanda i Catalunya

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"L'objectiu del projecte és realitzar les mesures de disponibilitat del canal per al funcionament d'un mòdem NVIS en l'entorn de Catalunya amb dos subprojectes que es complementen.
Per una banda (1) es realitzaran proves de disponibilitat de canal amb 6 transmissors i 1 receptor en un punt central - Sant Martí de Sesgueioles -. La visió d'aplicació del mòdem són les comunicacions en cas de catàstrofe natural, emergències o llocs remots amb carència d’infraestructura de comunicacions mòbils o fixes. Una aplicació d'aquesta tecnologia és la sensòrica remota, per a poder transmetre informació de sensors localitzats fora de zones amb cobertura de forma autònoma. S'ha fet un estudi de la competència que existeix per a aquest tipus d'equips. Harris és el líder de radiomodems per a entorns aillats, però desenvolupa productes militars d'elevadíssim cost. Barrett i Codan desenvolupen també radio modems, a un preu no assumible tampoc per a organitzacions com les ONGs. A més, a nivell tècnic, presenten menys versatilitat i menys possibilitat d'adaptació. En canvi, la proposta de projecte que presentem té l'objectiu d'adaptar-se a les condicions ionosfèriques del lloc d'aplicació. Aquest projecte es realitza en col·laboració amb la Universitat de Twente (Ben Wivliet), que proporciona una part del material (antenes, transmissors, bateries), i que realitzarà la mateixa bateria de proves a Holanda un mes més tard de que es realitzin les proves a Catalunya.
En aquest objectiu (2), que complementa l'(1) i que parteix del prototip del projecte 2014-URL-Trac-018, es pretén obtenir dades realitzant la transmissió des d'una antena foldable wideband loop, i rebent alhora des de Cambrils i des de Barcelona, on ja hi haurà instal·lats els receptors convenientment. Això ens permetrà fer mesures comparatives de la recepció en dos punts de la geografia catalana, distants uns 100km, fet que l'objectiu (1) no permetia. "

Descripción de Layman

"L'objectiu del projecte és realitzar les mesures de disponibilitat del canal per al funcionament d'un mòdem NVIS en l'entorn de Catalunya amb dos subprojectes que es complementen.
Per una banda (1) es realitzaran proves de disponibilitat de canal amb 6 transmissors i 1 receptor en un punt central - Sant Martí de Sesgueioles -. La visió d'aplicació del mòdem són les comunicacions en cas de catàstrofe natural, emergències o llocs remots amb carència d’infraestructura de comunicacions mòbils o fixes. Una aplicació d'aquesta tecnologia és la sensòrica remota, per a poder transmetre informació de sensors localitzats fora de zones amb cobertura de forma autònoma. S'ha fet un estudi de la competència que existeix per a aquest tipus d'equips. Harris és el líder de radiomodems per a entorns aillats, però desenvolupa productes militars d'elevadíssim cost. Barrett i Codan desenvolupen també radio modems, a un preu no assumible tampoc per a organitzacions com les ONGs. A més, a nivell tècnic, presenten menys versatilitat i menys possibilitat d'adaptació. En canvi, la proposta de projecte que presentem té l'objectiu d'adaptar-se a les condicions ionosfèriques del lloc d'aplicació. Aquest projecte es realitza en col·laboració amb la Universitat de Twente (Ben Wivliet), que proporciona una part del material (antenes, transmissors, bateries), i que realitzarà la mateixa bateria de proves a Holanda un mes més tard de que es realitzin les proves a Catalunya.
En aquest objectiu (2), que complementa l'(1) i que parteix del prototip del projecte 2014-URL-Trac-018, es pretén obtenir dades realitzant la transmissió des d'una antena foldable wideband loop, i rebent alhora des de Cambrils i des de Barcelona, on ja hi haurà instal·lats els receptors convenientment. Això ens permetrà fer mesures comparatives de la recepció en dos punts de la geografia catalana, distants uns 100km, fet que l'objectiu (1) no permetia. "
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1531/12/15

Paraules Clau

  • Ionosfera
  • Teoria del Senyal i de les Comunicacions
  • Comunicacions en HF, ionosfera