Avaluació Sistemàtica de Resultats en centres de la xarxa pública infantil i juvenil. Anàlisi del seguiment longitudinal de la població atesa durant un any.

  • Perez Testor, Carlos (Investigador principal)
  • Mercadal Rotger, Josep (Investigador/a)
  • Golanó Fornells, Marta (Investigador/a)

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"1) Implementar un procediment d'Avaluació Sistemàtica de Resultats (ASR) en la població atesa per quatre CSMIJ, quatre CDIAP i altres centres públics que cobreixen un sector poblacional de 102.050 infants i adolescents. 2) Avaluar els canvis mesurats pel professional i els pacients entre l'inici de la intervenció i la seva finalització o desprès de sis mesos i un anys de rebre l'atenció. 3) Analitzar les variacions en el canvi segons agrupacions diagnòstiques i modalitat dels processos assistencials, controlant la influència dels factors sociodemogràfics i econòmics a les intervencions.
Per això, es sol·licita una intensificació de quatre mesos (setembre, octubre, novembre i desembre) per part del Dr. Josep Mercadal, 7 tablets amb les que els pacients respondran les diferents escales i qüestionaris, i finançament per a traducció d'articles."

Descripción de Layman

"1) Implementar un procediment d'Avaluació Sistemàtica de Resultats (ASR) en la població atesa per quatre CSMIJ, quatre CDIAP i altres centres públics que cobreixen un sector poblacional de 102.050 infants i adolescents. 2) Avaluar els canvis mesurats pel professional i els pacients entre l'inici de la intervenció i la seva finalització o desprès de sis mesos i un anys de rebre l'atenció. 3) Analitzar les variacions en el canvi segons agrupacions diagnòstiques i modalitat dels processos assistencials, controlant la influència dels factors sociodemogràfics i econòmics a les intervencions.
Per això, es sol·licita una intensificació de quatre mesos (setembre, octubre, novembre i desembre) per part del Dr. Josep Mercadal, 7 tablets amb les que els pacients respondran les diferents escales i qüestionaris, i finançament per a traducció d'articles."
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1831/12/18