Análisis de la actuaciones educativas de éxito en espacios de ocio

  • Pulido Rodríguez, Miguel Angel (Investigador principal)

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

Desenvolupament d'un projecte de recerca en el marc d'una de les línies prioritàries del grup INQUAS
Objectiu a. Conceptualitzar el que és i no és una actuació educativa d'èxit en els espais no lectius.
Tasques per a l'objectiu a. Per a tal fi ens fonamentarem en la base científica del projecte 'INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from Education, projecte del 6è programa marc (2006-2011) que, des de la participació de 15 socis del més alt nivell de recerca educativa de tota Europa van, entre d'altres troballes, conceptualitzar el que és una actuació d'èxit. A més, es farà recerca sobre d'altres experiències educatives del temps de Lleure que hagin mostrat, amb criteri científic, que les seves activitats serveixen tant per a la millora de l'aprenentatge com per a la inclusió i cohesió social.
Objectiu b. Analitzar l'aplicació d'actuacions d'èxit en diferents espais de referència en el que es treballa el temps de lleure, ja sigui des de l'escola, l'esplai, associacions de persones adultes (que esdevindran clau també per avaluar la importància de la formació de familiars).
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/09/1331/08/14

Paraules Clau

  • Cohesión social
  • Infancia
  • Actuaciones educativas de éxito
  • Familia
  • Comunidad