Món Sant Benet: utopia, ambició i passió: un cas de lideratge territorial a la Catalunya Central

Research output: Book

Abstract

Anàlisi del cas Món Sant Benet. El relat del cas es pot estructurar en tres fases clarament diferenciades: una primera fase (1990-2000), prèvia a la compra del monestir, caracteritzada per canvis incipients en la forma d'entendre la missió social de Caixa Manresa, i per l'obertura d'aquesta entitat cap a altres institucions i agents socials amb la finalitat de desenvolupar socialment i econòmica el seu territori; una segona fase (2000-2004) en què es cohesiona el nou equip per dur a terme el projecte i se n'elaboren les idees o eixos centrals, alhora que s'articulen els compromisos, i una tercera fase (2004-2007) que correspon a la realització del projecte, tant pel que fa a la definició de continguts concrets i del model d'explotació (2004-2005) com a la posterior execució material dels treballs de restauració i construcció (2006-2007).
Original languageEnglish
Number of pages93
Publication statusPublished - 1 Jan 2010

Cite this