Les fonts del lideratge social

Natàlia Cantó Milà, Ángel Castiñeira Fernández, Anna Font

Research output: Book

Abstract

Quins factors desencaden el desvetallament de la consciència cívica? En quin moment i per quines raons algú pren la decisió d'implicar-se socialment? Quins trets i qualitats comuns tenen i quins valors posen en joc els líders socials? Aquestes són algunes de les preguntes que respon aquest llibre. La conclusió és que el lideratge social és el resultat, no sempre volgut ni previst, d'una aventura exterior (amb la comunitat) però també interior (amb un mateix) que, a més de contribuir a transformar la societat, transforma el subjecte i li dóna un sentit nou a la seva tasca i a la seva vida.
Original languageEnglish
Number of pages142
Publication statusPublished - 1 Mar 2009

Cite this