L’Antropologia de la salut. Cultura, preocupació social i salut (II-b)

Rosa Maria Boixareu Vilaplana

Research output: Indexed journal article Articlepeer-review

Abstract

L'article anterior feia una aproximació a la dimensió social de la salut. Aquesta segona part s'interessa per la dimensió social de la malaltia, abordant el tema des dels "models" corn a representacions significatives. Sobre aquesta qüestió, se segueix, fonamentalment, F. Laplantine, per la seva peculiar trajectòria a l'hora de construir uns models: el relat literari és el testimoni de la persona malalta.
La comprensió de la malaltia com a qüestió social ens porta a tractar el tema des de la sociologia de la malaltia, que també podem anomenar sociologia de la salut. A partir d'aquí, l'article vol ressaltar el paper dels factors socials que intervenen en la malaltia i els patiments que es desencadenen. El darrer apartat, sobre "la protecció social", s'enceta amb un interrogant: Per que en una determinada societat sorgeix la necessitat d'una protecció social? Interrogant que convida el lector a elaborar la seva pròpia resposta.
Original languageCatalan
Pages (from-to)25-46
Number of pages22
JournalArs Brevis
Volume2001
Issue number7
Publication statusPublished - 1 Jun 2001

Cite this