El preu, factor de competitivitat

José Francisco Valls Giménez

Research output: Book chapterChapter

Abstract

La competitivitat, entesa des del pensament de Porter, significa que els clients s'animin a comprar un producte o un servei com a conseqüència del seu avantatge competitiu. D'aquesta manera, haurien de ser capaços, doncs, d'identificar, de manera nítida i ben distinta de la competència, el valor del que li ofereix una empresa i no pas una altra. Diferenciació? Especialització? Generalització? Lideratge per preu? Són estratègies que, si bé el màrqueting tradicional tractava de manera selectiva (unes sí, les altres no) a cada moment, ara, en el nou entorn competitiu, es replanteja radicalment: el preu no és aliè a cap de les estratègies, tampoc a aquelles que plantegen el lideratge per preus. El nou avantatge competitiu per als clients consisteix, addicionalment, en presentar el producte o servei al preu que està disposat a pagar.
Original languageEnglish
Title of host publicationProductivitat en la cadena de valor de retail
Pages17-26
Publication statusPublished - 1 Jan 2010
Externally publishedYes

Cite this