Valorització energètica de subproductes generats en la piròlisi de residus agrícoles. Obtenció d'hidrogen

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

El desenvolupament econòmic està irremissiblement lligat al consum energètic. Així, una part important dels esforços industrials, estan enfocats cap a l'augment de l'eficiència energètica i la recerca de d'energies alternatives. Una font d'energia que està guanyant importància és l'hidrogen. Aquest compost té una densitat energètica considerable ja que és el combustible de major poder calorífic i és molt interessant des d'un punt de vista de sostenibilitat ja que la seva combustió només genera aigua. L'hidrogen és considerat un vector d'energia ja que es pot generar a partir de formes d'energia primària o a partir d'electricitat a més, pot ser més fàcilment emmagatzemat, amb la tecnologia actual, que no pas els electrons en una bateria. Una de les vies per aconseguir hidrogen és a través de tractaments tèrmics com són el reforming d'hidrocarburs, la gasificació de la biomassa o fins i tot la degradació tèrmica de residus no agrícoles com poden ser plàstics o pneumàtics. Tenint en compte que només a Espanya, cada any s'han de gestionar 70.000 tones de pneumàtics usats, la seva piròlisi per a obtenir-ne hidrogen, sembla una opció de revalorització força interessant. En el present projecte es vol avaluar el rendiment de producció d'hidrogen en la piròlisi de diferents substrats residuals com són pinyols d'oliva, plàstics i granalla de pneumàtic i de mescles d'aquestes substàncies per tal de determinar-ne sinergies que se'n puguin establir durant la degradació tèrmica d'aquestes. La determinació de la quantitat obtinguda es farà a través del sensor d'hidrogen desenvolupat per ECOR corroborant-se els resultats per cromatografia de gasos.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14

Paraules Clau

  • Energía
  • Electroquímica