Time between adoption and the start of schooling: Impact on psychological adjustment of International adoptees

  • Perez Testor, Carlos (PI)
  • Aramburu Alegret, Inés (Research)
  • Aznar Martínez, Berta (Research)
  • Mercadal Rotger, Josep (Research)
  • Davins Pujols, Montserrat (Research)
  • Mirabent Junyent, Maria Viñet (Research)
  • Nofuentes García, Cristina (Research)
  • Salamero-Baró, Manel (Research)

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"Fa entre quinze i vint anys que a Catalunya, es va encetar el que anomenem el “boom” de la adopció internacional. Moltes famílies van començar a adoptar nens de diferent procedència (Xina, Rússia, Romania, Colòmbia, etc.) i des de la Fundació Vidal i Barraquer portem uns anys assistint a tots aquests adolescents que varen ser dels primers nens en arribar al nostre país. Des de la clínica, ens trobem amb que bona part dels conflictes que presenten aquests adolescents tenen a veure amb la identitat i amb la dificultat d’establir vincles estables i segurs. L’experiència ens diu que si un nen adoptat comença l’escola sense haver pogut gaudir prèviament d’un període en el que el vincle entre pares i fill s’hagi establert de manera establa i segura, pot suposar un risc afegit per la salut mental del menor i pel seu desenvolupament psicosocial.
L’objectiu del projecte és estudiar les dificultats que presenten pares i fills adoptats internacionalment per poder establir un vincle estable i segur. Per fer-ho, la recerca es centrarà en determinar mitjançant el Youth Self-Report Questionaire quin grau d’ajustament psicològic tenen 100 adolescents que han fet el seguiment post-adoptiu a la FVB, tot realitzant una entrevista amb els pares en la que s’obtindran, entre d’altres dades, la data en que el nen va arribar i la data en que va ser escolaritzat.
D’aquesta manera, es podrà fer una comparativa entre el temps que aquests adolescents varen passar amb la família, pare, mare o cuidador principal entre l’arribada i l’entrada a l’escola, i l’ajustament psicològic, tant en els problemes internalitzants com en els externalitzants, i també amb problemes d’atenció i hiperactivitat.
Per tant, els resultats que s’extreguin d’aquest estudi, tenen com a objectiu proporcionar més informació i coneixements a tota persona que treballa, col•labora, està vinculada o és pare/mare d’un nen adoptat.
"

Layman's description

"Fa entre quinze i vint anys que a Catalunya, es va encetar el que anomenem el “boom” de la adopció internacional. Moltes famílies van començar a adoptar nens de diferent procedència (Xina, Rússia, Romania, Colòmbia, etc.) i des de la Fundació Vidal i Barraquer portem uns anys assistint a tots aquests adolescents que varen ser dels primers nens en arribar al nostre país. Des de la clínica, ens trobem amb que bona part dels conflictes que presenten aquests adolescents tenen a veure amb la identitat i amb la dificultat d’establir vincles estables i segurs. L’experiència ens diu que si un nen adoptat comença l’escola sense haver pogut gaudir prèviament d’un període en el que el vincle entre pares i fill s’hagi establert de manera establa i segura, pot suposar un risc afegit per la salut mental del menor i pel seu desenvolupament psicosocial.
L’objectiu del projecte és estudiar les dificultats que presenten pares i fills adoptats internacionalment per poder establir un vincle estable i segur. Per fer-ho, la recerca es centrarà en determinar mitjançant el Youth Self-Report Questionaire quin grau d’ajustament psicològic tenen 100 adolescents que han fet el seguiment post-adoptiu a la FVB, tot realitzant una entrevista amb els pares en la que s’obtindran, entre d’altres dades, la data en que el nen va arribar i la data en que va ser escolaritzat.
D’aquesta manera, es podrà fer una comparativa entre el temps que aquests adolescents varen passar amb la família, pare, mare o cuidador principal entre l’arribada i l’entrada a l’escola, i l’ajustament psicològic, tant en els problemes internalitzants com en els externalitzants, i també amb problemes d’atenció i hiperactivitat.
Per tant, els resultats que s’extreguin d’aquest estudi, tenen com a objectiu proporcionar més informació i coneixements a tota persona que treballa, col•labora, està vinculada o és pare/mare d’un nen adoptat.
"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/15