Project Details

Description

"Aquest projecte te com a objectiu la integració dels següents projectes:
- 'Secured and Distributed Smart Campus' (2018-URL-Proj-017). [2018]
- 'GEMELO DIGITAL — Gestión de Smart Buildings para la era post COVID-19' [2021] - IRC2021 d'ACCIO

En aquest nou projecte s’aplicarà un procés de Transformació Digital en l'àmbit de la salut i el benestar (ODS-3) i ciutats i comunitats sostenibles (ODS-11).

'Smart Campus 2 - Benestar sostenible al Campus', liderat pel grup de recerca GRITS, proposa un projecte d'investigació en el qual es farà una recerca de les diferents mètriques (KPIs) que es podrien mesurar mitjançant IoT dins de l'entorn del Campus amb l'objectiu de poder millorar el benestar al nostre entorn considerant la sostenibilitat de l'entorn, mitjançant un anàlisis de les dades obtingudes, podent establir directives i recomanacions sostenibles. A més, aquest sistema s'integrarà al Testbed d'Smart Campus que s'ha anat evolucionant durant anteriors projectes. Mitjançant aquestes dades, es podran pendre decisions i simular situacions per tal de pendre decisions sobre actuació sobre les màquines de clima de l'entorn.

Gràcies a la implicació del grup de recerca IAR (ARC), aquest entorn Smartcampus es digitalitzarà en una maqueta 3D mitjançant BIM (Building Information Modeling), i que permetrà la visualització de la informació generada pels sensors en temps real, millorant la governança sostenible per part del Facility Manager.

Els objectius són:

O1) Definició de les mètriques per mesurar el benestar i la sostenibilitat al Campus
O2) Definició de la plataforma IoT per a l'emmagatzemament de les dades generades i el seu posterior anàlisi
O3) Integració del sistema definit al Testbed i comunicació amb el BMS (Building Management System) per a la actuació sostenible al Campus.
O4) Maqueta BIM 3D de l'SmartCampus i visualització en temps real de la informació captada (Digital Twin).
"

Layman's description

"Aquest projecte te com a objectiu la integració dels següents projectes:
- 'Secured and Distributed Smart Campus' (2018-URL-Proj-017). [2018]
- 'Erasmus+ ATHIKA' [2019-2021] - Erasmus+
- 'GEMELO DIGITAL — Gestión de Smart Buildings para la era post COVID-19' [2021] - IRC2021 d'ACCIO

En aquest nou projecte s’aplicarà un procés de Transformació Digital en l'àmbit de la salut i el benestar (ODS-3) i ciutats i comunitats sostenibles (ODS-11).

'Smart Campus 2 - Benestar sostenible al Campus', liderat pel grup de recerca GRITS, proposa un projecte d'investigació en el qual es farà una recerca de les diferents mètriques (KPIs) que es podrien mesurar mitjançant IoT dins de l'entorn del Campus amb l'objectiu de poder millorar el benestar al nostre entorn considerant la sostenibilitat de l'entorn, mitjançant un anàlisis de les dades obtingudes, podent establir directives i recomanacions sostenibles. A més, aquest sistema s'integrarà al Testbed d'Smart Campus que s'ha anat evolucionant durant anteriors projectes. Mitjançant aquestes dades, es podran pendre decisions i simular situacions per tal de pendre decisions sobre actuació sobre les màquines de clima de l'entorn.

Gràcies a la implicació del grup de recerca IAR (ARC), aquest entorn Smartcampus es digitalitzarà en una maqueta 3D mitjançant BIM (Building Information Modeling), i que permetrà la visualització de la informació generada pels sensors en temps real, millorant la governança sostenible per part del Facility Manager.

Els objectius són:

O1) Definició de les mètriques per mesurar el benestar i la sostenibilitat al Campus
O2) Definició de la plataforma IoT per a l'emmagatzemament de les dades generades i el seu posterior anàlisi
O3) Integració del sistema definit al Testbed i comunicació amb el BMS (Building Management System) per a la actuació sostenible al Campus.
O4) Maqueta BIM 3D de l'SmartCampus i visualització en temps real de la informació captada (Digital Twin).
"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21