SIENHA: Strategic Innovative Educational Network on Heatlhy Ageing

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"El projecte SIENHA és un projecte finançat per la convocatòria 2020 Erasmus+ KA203, amb ID 2020-1-ES01-KA203-083121, que té per objectiu donar suport a l’envelliment saludable entre els països europeus mitjançant el desenvolupament de competències de professionals de l’atenció sociosanitària. El projecte SIENHA busca incidir en la qualitat de l’educació professional i superior, els serveis d’atenció a la salut, les polítiques i els proveïdors de serveis i el públic mitjançant coneixements, competències i resultats desenvolupats sobre l’envelliment saludable.
Per assolir aquest objectiu es desenvoluparan 4 intellectual outputs: (1)Marc de competències en envelliment saludable; (2)Currículum en envelliment saludable; (3)Guia d'innovació i recerca en envelliment saludable; (4)Manual sobre envelliment saludable, que es realitzaran mitjançant models de cocreació, coconstrucció i validació. La participació dels grups d'interès serà una prioritat en cada pas del projecte, seguint un enfocament de Ciència Ciutadana.
Actualment, s’està treballant en l’intellectual output 1, que produirà quatre resultats: M1.Revisió de la literatura sobre competències que necessiten els i les professionals sanitaris i socials per promoure un envelliment saludable; M2.Perfils específics de cada país pel que fa a l'envelliment saludable i les necessitats socials i educatives; M3.Primer prototip del perfil de competències per a un conjunt de professionals socials i de la salut; M4.Guia de competències per a l’envelliment saludable.
Per a aquesta convocatòria d’Ajuts URL se sol·licita cofinançament per dur a terme algunes de les accions de desenvolupament i disseminació del projecte que no estan cobertes per les partides pressupostàries de la convocatòria inicial. Concretament, personal tècnic de suport i presentació de resultats en forma de publicacions científiques en open access, i per la participació de més membres de l’equip en les reunions de treball transnacionals."

Layman's description

"El projecte SIENHA és un projecte finançat per la convocatòria 2020 Erasmus+ KA203, amb ID 2020-1-ES01-KA203-083121, que té per objectiu donar suport a l’envelliment saludable entre els països europeus mitjançant el desenvolupament de competències de professionals de l’atenció sociosanitària. El projecte SIENHA busca incidir en la qualitat de l’educació professional i superior, els serveis d’atenció a la salut, les polítiques i els proveïdors de serveis i el públic mitjançant coneixements, competències i resultats desenvolupats sobre l’envelliment saludable.
Per assolir aquest objectiu es desenvoluparan 4 intellectual outputs: (1)Marc de competències en envelliment saludable; (2)Currículum en envelliment saludable; (3)Guia d'innovació i recerca en envelliment saludable; (4)Manual sobre envelliment saludable, que es realitzaran mitjançant models de cocreació, coconstrucció i validació. La participació dels grups d'interès serà una prioritat en cada pas del projecte, seguint un enfocament de Ciència Ciutadana.
Actualment, s’està treballant en l’intellectual output 1, que produirà quatre resultats: M1.Revisió de la literatura sobre competències que necessiten els i les professionals sanitaris i socials per promoure un envelliment saludable; M2.Perfils específics de cada país pel que fa a l'envelliment saludable i les necessitats socials i educatives; M3.Primer prototip del perfil de competències per a un conjunt de professionals socials i de la salut; M4.Guia de competències per a l’envelliment saludable.
Per a aquesta convocatòria d’Ajuts URL se sol·licita cofinançament per dur a terme algunes de les accions de desenvolupament i disseminació del projecte que no estan cobertes per les partides pressupostàries de la convocatòria inicial. Concretament, personal tècnic de suport i presentació de resultats en forma de publicacions científiques en open access, i per la participació de més membres de l’equip en les reunions de treball transnacionals."
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21