Salud, condición adoptiva y apego en familias adoptivas con hijos e hijas adolescentes

  • Ballús Barnils, Elisabeth (PI)
  • Perez Testor, Carlos (Research)
  • Loizaga, Felix (Research)
  • Casas Juan , Mar (Research)
  • Urrutia Carretero , Edurne (Research)

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"El nostre Projecte de Recerca es desenvolupa dins del marc del Campus d’Excel·lència Internacional ARISTOS CAMPUS MUNDUS (CEI), entre la Universitat de Deusto, la Universitat Pontifícia de Comillas i la Universitat Ramón Llull (Blanquerna).

En aquests moments s’han portat a terme les tres primeres fases del projecte:

• 1ª Fase: Adaptació del test projectiu Pota Negra per avaluar “el apego” en nens i adolescents adoptats. Elaboració del Protocol d’aplicació i correcció. Creació de Página WEB (informació i instruments psicomètrics).(Realitzat, any 2013)
• 2ª Fase: Recollida de dades (Catalunya, País Vasc, Madrid i Aragó).Análisi de dades i cálculs estadístics. (Realitzat, any 2014/15).
• 3ª Fase:. Augment de la mostra amb el test projectiu Pota Negra fins a 79 subjectes, per tal de que els resultats fossin més representatius i generalitzables. Validació preliminar de l'instrument creat per avaluar l'aferrament, a partir de l'adaptació del test projectiu Pota Negra, amb el grup control. (Realitzat, any 2015/16).
4ª Fase: Ultimar l’anàlisi de dades per la validació de de l’instrument creat, realitzant la validació de constructe, Es a dir, s’aplicarà un altre test que també avaluí l’aferrament (Camir-R), per tal de comprovar que ambdós tests (PN i Camir-R) coincideixen en els resultats. Fer els barems de la prova tan del grup control com del experimental. Escriure els articles a publicar. (A realitzar, l' any 2017)

Objectius actuals del projecte:

1) Validar l'instrument creat per avaluar l'aferrament, a partir de l'adaptació del test projectiu Pota Negra, a nivell de constructe i elaborar els barems.

2) Redacció dels articles a publicar.

3) Difondre a nivell internacional i nacional els resultats del nostre projecte, tenint presència en el Congres Internacional més important de l’àmbit de les Tècniques Projectives i publicant en revistes d'impacte.
"

Layman's description

"El nostre Projecte de Recerca es desenvolupa dins del marc del Campus d’Excel·lència Internacional ARISTOS CAMPUS MUNDUS (CEI), entre la Universitat de Deusto, la Universitat Pontifícia de Comillas i la Universitat Ramón Llull (Blanquerna).

En aquests moments s’han portat a terme les tres primeres fases del projecte:

• 1ª Fase: Adaptació del test projectiu Pota Negra per avaluar “el apego” en nens i adolescents adoptats. Elaboració del Protocol d’aplicació i correcció. Creació de Página WEB (informació i instruments psicomètrics).(Realitzat, any 2013)
• 2ª Fase: Recollida de dades (Catalunya, País Vasc, Madrid i Aragó).Análisi de dades i cálculs estadístics. (Realitzat, any 2014/15).
• 3ª Fase:. Augment de la mostra amb el test projectiu Pota Negra fins a 79 subjectes, per tal de que els resultats fossin més representatius i generalitzables. Validació preliminar de l'instrument creat per avaluar l'aferrament, a partir de l'adaptació del test projectiu Pota Negra, amb el grup control. (Realitzat, any 2015/16).
4ª Fase: Ultimar l’anàlisi de dades per la validació de de l’instrument creat, realitzant la validació de constructe, Es a dir, s’aplicarà un altre test que també avaluí l’aferrament (Camir-R), per tal de comprovar que ambdós tests (PN i Camir-R) coincideixen en els resultats. Fer els barems de la prova tan del grup control com del experimental. Escriure els articles a publicar. (A realitzar, l' any 2017)

Objectius actuals del projecte:

1) Validar l'instrument creat per avaluar l'aferrament, a partir de l'adaptació del test projectiu Pota Negra, a nivell de constructe i elaborar els barems.

2) Redacció dels articles a publicar.

3) Difondre a nivell internacional i nacional els resultats del nostre projecte, tenint presència en el Congres Internacional més important de l’àmbit de les Tècniques Projectives i publicant en revistes d'impacte.
"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17