Rapid response for detecting disinformation flows during crisis events

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"La proposta que es presenta en coordinació amb el grup Data Science for the Digital Society (DS4DS) de La Salle estableix tres objectius principals, un de caràcter estrictament científic i dos d’institucionals.
- O1. O1.1.. Identificar les necessitats que tenen les empeses - anunciants, agències de publicitat i agències de comunicació i relacions públiques - en la gestió reputacional derivada del context actual de proliferació de campanyes de desinformació i O1.2. Identificar les tècniques basades en Intel·ligència artificial (IA), Machine Learning (ML) i Processament del Llenguatge Natural (PNL) més usades en aquests contextos.
- O.2. Enfortir la col·laboració entre grups de recerca de dues Instituciones de la Universitat, e concret de La Salle i de Blanquerna. Fins a la data el DS4DS i el Digilab han col·laborat en petits projectes com el desenvolupament d’eines tecnològiques de suport per a l’activitat de recerca del Digilab. Aquesta col.laboració s’ha intentat consolidar a través del disseny i desenvolupament de projectes de major envergadura per a projectes nacionals i internacionals. Tanmateix, no ha pogut fructificar degut a la càrrega lectiva dels investigadors implicats.
I com a conseqüència dels dos objectius anteriors, se’n deriva el tercer objectiu.
- O.3. Elaborar conjuntament un projecte de recerca que tingui com a objectiu principal desenvolupar una eina que permeti identificar en les seves fases més incipients campanyes de desinformació dirigides a empreses. Aquesta proposta es presentaria en una de les convocatòries previstes, encara per determinar, en el programa Horizon Europe.
L'objectiu 1.1. el desenvoluparà majoritàriament el Digilab, mentre que l'objectiu 1.2. anirà a càrrec del DS4DS. La posada en comú dels resultats de la tasca de benchamàrquing que realitzaran els dos grups ha de suposar la base del projecte descrit en l'Objectiu 3. "

Layman's description

"La proposta que es presenta en coordinació amb el grup Data Science for the Digital Society (DS4DS) de La Salle estableix tres objectius principals, un de caràcter estrictament científic i dos d’institucionals.
- O1. O1.1.. Identificar les necessitats que tenen les empeses - anunciants, agències de publicitat i agències de comunicació i relacions públiques - en la gestió reputacional derivada del context actual de proliferació de campanyes de desinformació i O1.2. Identificar les tècniques basades en Intel·ligència artificial (IA), Machine Learning (ML) i Processament del Llenguatge Natural (PNL) més usades en aquests contextos.
- O.2. Enfortir la col·laboració entre grups de recerca de dues Instituciones de la Universitat, e concret de La Salle i de Blanquerna. Fins a la data el DS4DS i el Digilab han col·laborat en petits projectes com el desenvolupament d’eines tecnològiques de suport per a l’activitat de recerca del Digilab. Aquesta col.laboració s’ha intentat consolidar a través del disseny i desenvolupament de projectes de major envergadura per a projectes nacionals i internacionals. Tanmateix, no ha pogut fructificar degut a la càrrega lectiva dels investigadors implicats.
I com a conseqüència dels dos objectius anteriors, se’n deriva el tercer objectiu.
- O.3. Elaborar conjuntament un projecte de recerca que tingui com a objectiu principal desenvolupar una eina que permeti identificar en les seves fases més incipients campanyes de desinformació dirigides a empreses. Aquesta proposta es presentaria en una de les convocatòries previstes, encara per determinar, en el programa Horizon Europe.
L'objectiu 1.1. el desenvoluparà majoritàriament el Digilab, mentre que l'objectiu 1.2. anirà a càrrec del DS4DS. La posada en comú dels resultats de la tasca de benchamàrquing que realitzaran els dos grups ha de suposar la base del projecte descrit en l'Objectiu 3. "
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21