Project Details

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

El grup centra el seu treball en la comprensió de la persona en totes les seves dimensions. Es focalitza en les característiques que presenten les diferents etapes del cicle vital. També interessa al grup comprendre les situacions i circumstàncies del context que faciliten o dificulten els processos d'adaptació i canvi humà, i l'aprofundiment de les aproximacions professionals que són facilitadores dels processos de canvi, en especial la psicoteràpia, amb un èmfasi concret en perspectives integradores, donant importància a les dimensions relacionals (aliança terapèutica, estil del terapeuta), i també a les característiques dels diferents trastorns. Interessa també l'aplicació d'aquests coneixements a situacions concretes en les que estan implicats els vincles afectius (processos de dol, adopcions) o la motivació (addiccions a substàncies i conductes, especialment les addiccions tecnològiques. També a l’estudi del desenvolupament humà integral i de l'educació superior.
AcronymPsicopersona
StatusActive
Effective start/end date1/01/2230/06/25