Noves accions científicotecnològiques del grup de Geofísica per caracteritzar pertorbacions ionosfèriques i els impactes de la meteorologia espacial en sistemes tecnològics, l’activitat sísmica, i el cicle hidrològic a la conca de l’Ebre

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

El projecte que es presenta pretén contribuir a la intensificació de les activitats de recerca i de transferència del Grup de Geofísica (GRGEO) de l’Observatori de l’Ebre (OE), adreçades a aconseguir millorar el finançament de l’OE mitjançant contractes i convocatòries competitives de recerca, i a desenvolupar i donar major visibilitat als resultats de recerca del grup, així com a millorar-ne la quantitat, l’impacte, i la internacionalització. Aquest ajut permetrà fiançar l’OE com centre de referència en recerca i observació geofísiques a nivell nacional i projectar-se internacionalment en les seves línies prioritàries d’activitat basades en l’anàlisi i la cartografia del camp geomagnètic i del plasma de l’espai proper a la Terra, amb especial atenció en el seu entorn electromagnètic, i la seva relació amb l'activitat solar, així com en els processos hidrològics i de la seva evolució amb el canvi climàtic, amb una perspectiva multidisciplinària (meteorològica, hidrològica i climàtica).

Layman's description

El projecte que es presenta pretén contribuir a la intensificació de les activitats de recerca i de transferència del Grup de Geofísica (GRGEO) de l’Observatori de l’Ebre (OE), adreçades a aconseguir millorar el finançament de l’OE mitjançant contractes i convocatòries competitives de recerca, i a desenvolupar i donar major visibilitat als resultats de recerca del grup, així com a millorar-ne la quantitat, l’impacte, i la internacionalització. Aquest ajut permetrà fiançar l’OE com centre de referència en recerca i observació geofísiques a nivell nacional i projectar-se internacionalment en les seves línies prioritàries d’activitat basades en l’anàlisi i la cartografia del camp geomagnètic i del plasma de l’espai proper a la Terra, amb especial atenció en el seu entorn electromagnètic, i la seva relació amb l'activitat solar, així com en els processos hidrològics i de la seva evolució amb el canvi climàtic, amb una perspectiva multidisciplinària (meteorològica, hidrològica i climàtica).
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21