Mobilitat i paisatge urbà al Maresme. El cas especial de l'estació de trens de Mataró

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"Aquest projecte reuneix, a una escala urbana important, les problemàtiques de mobilitat de la comarca del Maresme: longitudinal (continuïtat i compatibilitat diferents tipus de trànsit), transversal (accessibilitat entre els nuclis urbans i la costa) i el tractament del paisatge urbà (edificis i espais en transformació, vinculats a les infraestructures).

Les línies de ferrocarril i la carretera N2 travessen la comarca en el front litoral, impedint una còmoda relació entre el territori urbanitzat i la costa. En el cas del municipi de Mataró això s’agreuja per la gran dimensió del polígon ferroviari, un gran espai no accessible que marca una distància important entre el poble i la costa. L’estació se situa en un punt neuràlgic/central de la ciutat, a la frontissa entre el nucli històric i el passeig marítim, instal•lacions portuàries i platges. Per altra banda, l’edifici en sí mateix constitueix una fita visual important, però es troba obsolet en usos i instal•lacions. La seva posició ha de permetre una vinculació important entre el casc antic de la ciutat (sector comercial) i la costa (sector oci i hoteler), en el trànsit dels viatgers cap a Barcelona i en la transformació de la N2 en la Vía Cívica del Maresme.

Es proposa un treball d’anàlisi de l’entorn: urbanístic, arquitectònic i ambiental per tal de definir les línies d’actuació que solucionin els problemes d’accessibilitat, d’ús i de millora del paisatge urbà en aquest punt, a través d’una solució arquitectònica concreta. L’objectiu és establir conclusions i estratègies de regeneració sostenibles, que puguin ser utilitzades com a eines de gestió per a les administracions i entitats implicades, i que puguin desenvolupar-se en casos semblants a la costa Mediterrània. Els criteris d’actuació són de sostenibilitat pel que fa al consum energètic, a l’aprofitament del sòl, i al manteniment de la cultura i forma de vida dels pobles (art.3 Llei d’Urbanisme).
"

Layman's description

"Aquest projecte reuneix, a una escala urbana important, les problemàtiques de mobilitat de la comarca del Maresme: longitudinal (continuïtat i compatibilitat diferents tipus de trànsit), transversal (accessibilitat entre els nuclis urbans i la costa) i el tractament del paisatge urbà (edificis i espais en transformació, vinculats a les infraestructures).

Les línies de ferrocarril i la carretera N2 travessen la comarca en el front litoral, impedint una còmoda relació entre el territori urbanitzat i la costa. En el cas del municipi de Mataró això s’agreuja per la gran dimensió del polígon ferroviari, un gran espai no accessible que marca una distància important entre el poble i la costa. L’estació se situa en un punt neuràlgic/central de la ciutat, a la frontissa entre el nucli històric i el passeig marítim, instal•lacions portuàries i platges. Per altra banda, l’edifici en sí mateix constitueix una fita visual important, però es troba obsolet en usos i instal•lacions. La seva posició ha de permetre una vinculació important entre el casc antic de la ciutat (sector comercial) i la costa (sector oci i hoteler), en el trànsit dels viatgers cap a Barcelona i en la transformació de la N2 en la Vía Cívica del Maresme.

Es proposa un treball d’anàlisi de l’entorn: urbanístic, arquitectònic i ambiental per tal de definir les línies d’actuació que solucionin els problemes d’accessibilitat, d’ús i de millora del paisatge urbà en aquest punt, a través d’una solució arquitectònica concreta. L’objectiu és establir conclusions i estratègies de regeneració sostenibles, que puguin ser utilitzades com a eines de gestió per a les administracions i entitats implicades, i que puguin desenvolupar-se en casos semblants a la costa Mediterrània. Els criteris d’actuació són de sostenibilitat pel que fa al consum energètic, a l’aprofitament del sòl, i al manteniment de la cultura i forma de vida dels pobles (art.3 Llei d’Urbanisme).
"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/15