Project Details

Description

"Aquest projecte es planteja la difusió dels primers resultats de la recerca “Imagineering urban spaces in waterfronts” duta a terme conjuntament amb les Universitats de Deusto i Fordham, a la vegada que es planteja crear una xarxa per seguir dimensionant la recerca i preparar-la per a futures convocatòries competitives internacionals i estatals.
Les regeneracions urbanes tenen moltes afectacions, especialment quan s’intervé en espais públics a on es condensa la memòria de les transformacions dels models productius i els vincles socials d’una ciutat. L’activitat física i l’esport, esdevé un dels eixos des del que analitzar l’impacte social de les transformacions urbanes en aquests espais d’alta significació.
Per a investigar les relacions entre transformacions urbanístiques en waterfronts i els repertoris d’activitat física i esport es va sol·licitar un ajut a projectes d’investigació Aristos Campus Mundus 2015 (resolució favorable de 5.000€). Amb la intenció de seguir avançant en relació a aquest objecte d’estudi, cal plantejar uns objectius més enllà de l’experiència urbana analitzada (Barcelona), i creiem imprescindible un creuament d’experiències col·laboratives a nivell estatal i internacional. Per aquest motiu es defineixen els següents objectius:
1. Crear una xarxa internacional d’institucions o grups de recerca amb l’objectiu d’estudiar amb més profunditat les zones urbanes regenerades i la seva relació amb el desenvolupament de l’activitat física com a dinamitzadora econòmica, social, i de benestar dels ciutadans. Amb aquesta xarxa es posarà els fonaments per preparar un projecte per a futures convocatòries competitives.
2. Consolidar contactes existents per avançar en l’aplicació del treball de camp realitzat a Barcelona a d’altres realitats metropolitanes i poder fer estudis comparatius.
3. Publicar els resultats de l’estudi de cas realitzat a Barcelona i difondre’n els resultats en congressos internacionals.
"

Layman's description

"Aquest projecte es planteja la difusió dels primers resultats de la recerca “Imagineering urban spaces in waterfronts” duta a terme conjuntament amb les Universitats de Deusto i Fordham, a la vegada que es planteja crear una xarxa per seguir dimensionant la recerca i preparar-la per a futures convocatòries competitives internacionals i estatals.
Les regeneracions urbanes tenen moltes afectacions, especialment quan s’intervé en espais públics a on es condensa la memòria de les transformacions dels models productius i els vincles socials d’una ciutat. L’activitat física i l’esport, esdevé un dels eixos des del que analitzar l’impacte social de les transformacions urbanes en aquests espais d’alta significació.
Per a investigar les relacions entre transformacions urbanístiques en waterfronts i els repertoris d’activitat física i esport es va sol·licitar un ajut a projectes d’investigació Aristos Campus Mundus 2015 (resolució favorable de 5.000€). Amb la intenció de seguir avançant en relació a aquest objecte d’estudi, cal plantejar uns objectius més enllà de l’experiència urbana analitzada (Barcelona), i creiem imprescindible un creuament d’experiències col·laboratives a nivell estatal i internacional. Per aquest motiu es defineixen els següents objectius:
1. Crear una xarxa internacional d’institucions o grups de recerca amb l’objectiu d’estudiar amb més profunditat les zones urbanes regenerades i la seva relació amb el desenvolupament de l’activitat física com a dinamitzadora econòmica, social, i de benestar dels ciutadans. Amb aquesta xarxa es posarà els fonaments per preparar un projecte per a futures convocatòries competitives.
2. Consolidar contactes existents per avançar en l’aplicació del treball de camp realitzat a Barcelona a d’altres realitats metropolitanes i poder fer estudis comparatius.
3. Publicar els resultats de l’estudi de cas realitzat a Barcelona i difondre’n els resultats en congressos internacionals.
"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/15