L'efecte dels esdeveniments corporatius en els inversors

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

Aquest projecte de recerca s'emmarca en la línia de recerca del bon govern de les empreses, que el Grup de Recerca en Govenança Empresarial ve desenvolupant en diferents àmbits de l'empresa cotitzada. Específicament, aquest projecte pretén ampliar les contribucions intel·lectuals de la linea d'estudi d'esdeveniments.Aquesta és la meva línia de recerca principal en aquests moments, i té per objectiu determinar el contingut informatiu dels esdeveniments corporatius d'empreses cotitzades mitjançant la metodologia clàssica de l'estudi d'esdeveniments. La interpretació dels resultats obtinguts mitjançant la metodologia de l'estudi d'esdeveniments permet concloure quan els inversors reaccionen a un determinat anunci d'esdeveniment corporatiu. Els resultats dels rendiments anormals s'obtenen mitjançant el model de mercat o el de tres factors i per a mostres relativament petites, atès que tots els càlculs es realitzen de forma manual mitjançant full de càlcul. En aquest sentit, suposa també un repte a superar respecte a aquesta metodologia, l'obtenir una forma més eficient per al càlcul dels rendiments anormals que el procés manual desenvolupat fins avui. La necessitat de treballar amb mostres cada vegada majors per poder desenvolupar anàlisis més sofisticades que la simple anàlisi univariable requereix d'un mètode d'estimació dels rendiments i volums anormals més automatitzat. És per això que esbrinar com es poden realitzar els càlculs mitjançant el programa R per poder treballar amb mostres majors és una línia prioritària en aquests moments.

Layman's description

Aquest projecte de recerca s'emmarca en la línia de recerca del bon govern de les empreses, que el Grup de Recerca en Govenança Empresarial ve desenvolupant en diferents àmbits de l'empresa cotitzada. Específicament, aquest projecte pretén ampliar les contribucions intel·lectuals de la linea d'estudi d'esdeveniments.Aquesta és la meva línia de recerca principal en aquests moments, i té per objectiu determinar el contingut informatiu dels esdeveniments corporatius d'empreses cotitzades mitjançant la metodologia clàssica de l'estudi d'esdeveniments. La interpretació dels resultats obtinguts mitjançant la metodologia de l'estudi d'esdeveniments permet concloure quan els inversors reaccionen a un determinat anunci d'esdeveniment corporatiu. Els resultats dels rendiments anormals s'obtenen mitjançant el model de mercat o el de tres factors i per a mostres relativament petites, atès que tots els càlculs es realitzen de forma manual mitjançant full de càlcul. En aquest sentit, suposa també un repte a superar respecte a aquesta metodologia, l'obtenir una forma més eficient per al càlcul dels rendiments anormals que el procés manual desenvolupat fins avui. La necessitat de treballar amb mostres cada vegada majors per poder desenvolupar anàlisis més sofisticades que la simple anàlisi univariable requereix d'un mètode d'estimació dels rendiments i volums anormals més automatitzat. És per això que esbrinar com es poden realitzar els càlculs mitjançant el programa R per poder treballar amb mostres majors és una línia prioritària en aquests moments.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17

Paraules Clau

  • Estudi d'esdeveniments