Estudis de cultura i comunicació

Project: Research Groups and Network GrantsResearch Groups

Project Details

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

EIDOS és un grup de recerca interdisciplinari que té com a principals línies de recerca l’estudi de la comunicació i la cultura a partir de les diverses formes de creació i participació cultural en la societat contemporània, així com la percepció de l’impacte de la tecnologia en la producció i difusió de continguts. Són també línies prioritàries l’anàlisi de les problemàtiques socials, culturals i educatives relatives a la comunicació social, als processos de construcció de la identitat social, a les bretxes digitals i conflictes intergeneracionals, així com les competències digitals necessàries. Es treballa també en l’estudi dels usos socials dels mitjans i en la incidència dels missatges mediàtics sobre les audiències; especialment, les més desafavorides. Finalment, la configuració de l’opinió pública i la memòria col·lectiva és també una línia de recerca centrada en les dimensions més sensibles de la democràcia des d'una perspectiva comunicativa.
AcronymEIDOS
StatusActive
Effective start/end date1/01/2230/06/25