Project Details

Description

L'objectiu fonamental del projecte és estudiar la formació de contaminants orgànics persistents en els productes de piròlisi de biomassa que condueixen a la formació de biochar. En els darrers anys, s'han proposat estratègies en què es combinen la utilització de biomassa per a la producció d'energia amb la utilització dels materials sòlids carbonacis resultants per esmenar sòls que requereixen millores quant a fertilitat i estructura. El biochar és aquest producte sòlid derivat de biomassa i obtingut per un procés de piròlisi a alta temperatura. D'altra banda, depenent de les condicions de realització del procés de piròlisi, es pot aconseguir la formació d'un líquid orgànic, conegut com a biooil o biotar, que pot tenir utilitat energètica o com a font per a la recuperació de matèries primeres a la indústria química. Per contra, és conegut que alguns contaminants orgànics persistents, com ara les dioxines i furans policlorats, es poden formar durant els processos a alta temperatura com a subproductes no desitjats. Per això, el projecte proposa estudiar la formació de dioxines i furans policlorats i bifenils policlorats en aquests processos de piròlisi, partint de biomassa d'origen vegetal, estudiant-ne la presència al biochar, biooil i emisions gasoses del procés.

Layman's description

L'objectiu fonamental del projecte és estudiar la formació de contaminants orgànics persistents en els productes de piròlisi de biomassa que condueixen a la formació de biochar. En els darrers anys, s'han proposat estratègies en què es combinen la utilització de biomassa per a la producció d'energia amb la utilització dels materials sòlids carbonacis resultants per esmenar sòls que requereixen millores quant a fertilitat i estructura. El biochar és aquest producte sòlid derivat de biomassa i obtingut per un procés de piròlisi a alta temperatura. D'altra banda, depenent de les condicions de realització del procés de piròlisi, es pot aconseguir la formació d'un líquid orgànic, conegut com a biooil o biotar, que pot tenir utilitat energètica o com a font per a la recuperació de matèries primeres a la indústria química. Per contra, és conegut que alguns contaminants orgànics persistents, com ara les dioxines i furans policlorats, es poden formar durant els processos a alta temperatura com a subproductes no desitjats. Per això, el projecte proposa estudiar la formació de dioxines i furans policlorats i bifenils policlorats en aquests processos de piròlisi, partint de biomassa d'origen vegetal, estudiant-ne la presència al biochar, biooil i emisions gasoses del procés.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/15

Paraules Clau

  • Anàlisi química
  • biochar