Eliminació de bactèries i gens de resistència a antibiòtics en aigües residuals

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"Actualment un greu problema de Salut Pública al que està exposada la societat és la resistència a antibiòtics.
L'objectiu general del projecte és eliminar la disseminació de gens de resistència a antibiòtics en el medi ambient.
Els objectius concrets són:
a. Estudiar l'eliminació de gens de resistència a antibiòtics en aigües residuals en paral·lel a la inactivació efectiva de bacteris resistents mitjançant mètodes de desinfecció avançada: Radiació ultraviolada + aigua oxigenada, Radiació ultraviolada + àcid perfòrmic, Electrooxidación, FotoFenton i Fotocatàlisi oxidativa.
b. Determinar la capacitat de cada desinfectant per penetrar i desactivar els gens de resistència intracel·lulars durant la desinfecció de les cèl·lules bacterianes resistents a antibiòtics en funció de la dosi i el temps de reacció.
c. A nivell fonamental, establir quins mecanismes de desinfecció afecten la disseminació de gens de resistència així com els factors que delimiten l'eficiència de cada mecanisme.
d. Trobar solucions que controlin la disseminació de la resistència a antibiòtics en el medi ambient.
"

Layman's description

"Actualment un greu problema de Salut Pública al que està exposada la societat és la resistència a antibiòtics.
L'objectiu general del projecte és eliminar la disseminació de gens de resistència a antibiòtics en el medi ambient.
Els objectius concrets són:
a. Estudiar l'eliminació de gens de resistència a antibiòtics en aigües residuals en paral·lel a la inactivació efectiva de bacteris resistents mitjançant mètodes de desinfecció avançada: Radiació ultraviolada + aigua oxigenada, Radiació ultraviolada + àcid perfòrmic, Electrooxidación, FotoFenton i Fotocatàlisi oxidativa.
b. Determinar la capacitat de cada desinfectant per penetrar i desactivar els gens de resistència intracel·lulars durant la desinfecció de les cèl·lules bacterianes resistents a antibiòtics en funció de la dosi i el temps de reacció.
c. A nivell fonamental, establir quins mecanismes de desinfecció afecten la disseminació de gens de resistència així com els factors que delimiten l'eficiència de cada mecanisme.
d. Trobar solucions que controlin la disseminació de la resistència a antibiòtics en el medi ambient.
"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19