Desenvolupament científic i tecnològic del grup de Geofísica en el reconeixement de pertorbacions ionosfèriques i impactes de la meteorologia espacial en sistemes tecnològics, de l’activitat sísmica, i del cicle hidrològic a la conca de l’Ebre.

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

El projecte que es presenta pretén contribuir a la intensificació de les activitats recerca i de transferència del Grup de Geofísica (GRGEO) de l’Observatori de l’Ebre (OE), adreçades a aconseguir millorar el finançament de l’OE mitjançant contractes i convocatòries competitives de recerca, a desenvolupar i donar major visibilitat als resultats de recerca del grup, a millorar la quantitat i l’impacte de la recerca del grup, i a internacionalitzar la recerca del grup. Aquest ajut permetrà fiançar l’OE com centre de referència en recerca i observació geofísiques a nivell nacional i projectar-se internacionalment en les seves línies prioritàries d’activitat basades en l’anàlisi i la cartografia del camp geomagnètic i del plasma de l’espai proper a la Terra, amb especial atenció en el seu entorn electromagnètic, i la seva relació amb l'activitat solar, així com en dels processos hidrològics i de la seva evolució amb el canvi climàtic, amb una perspectiva multidisciplinària (meteorologia, hidrologia i clima).
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20