CONFLICT MANAGEMENT

Project: Research Groups and Network GrantsResearch Groups

Project Details

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

El grup és interdisciplinari desenvolupa la seva activitat científica a l'actualitat en dos grans àrees de treball: a) identificació, selecció i anàlisi de problemes/conflictes actuals (recerca bàsica); b) accés a la justícia i gestió eficient dels conflictes: eines, habilitats i models (recerca bàsica i aplicada). Al llarg dels darrers anys els membres del grup han assolit la responsabilitat de participar en la elaboració i desenvolupament de diferents projectes interdisciplinaris d'anàlisi de problemes actuals, en concret: (1) conflict management: eines i models de gestió eficient a la empresa (2017-18);2)Bullying: tractament jurídic de l'assetjament, l'abús i la intimidació (2019-21);3)Reptes del nou dret de família (2020-22); 4)Justícia digital i inclusiva (2021-22). La difusió dels resultats de les recerques s'ha fet en diferents seminaris, workshops, webinars, articles en revistes científiques de prestigi i publicacions de monografies a les millors editorials jurídiques.
AcronymCONFLICT MANAGEMENT
StatusActive
Effective start/end date1/01/2230/06/25