Comunicació i Salut

Project: Research Groups and Network GrantsResearch Groups

Project Details

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

Des del primer reconeixement com a grup consolidat SGR-2014 el grup de recerca “Comunicació i Salut-COMSAL” s’ha estructurat 5 línies de línies de recerca: Clínica i salut, neuropsicologia, benestar, inclusió i salut, neurociències i comunicació i qualitat de vida. El grup treballa des d’un enfocament interdisciplinari, amb una estructura bidimensional. Els responsables de les línies coordinen els equips de treball, els vincles amb entitats externes i la supervisió dels plans de recerca doctorals (18 tesis llegides entre 2017-22).
El grup COMSAL gaudeix actualment de dos projectes competitius i un contracte competitiu de transferència i innovació. Addicionalment alguns membres són investigadors de projectes multicèntrics competitius com a responsables de centre. A nivell de producció científica, des del 2017 ha publicat 82 articles (48 Indexats), 22 capítols de llibre i un manual d’aplicació.
AcronymCOMSAL
StatusActive
Effective start/end date1/01/2230/06/25