Anàlisi facial mitjançant visió per computador aplicada a la diagnosi de malalties mentals i a la robòtica social

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"Des de 2017, l’investigador responsable col·labora amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) en la identificació de biomarcadors facials no invasius per a la diagnosi de malalties mentals. El cas d’estudi sobre el que es treballa és el síndrome de Down, però estudis preliminars validen les tècniques desenvolupades -a la frontera de la visió per computador i la geometria morfomètrica- per la diagnosi d’altres desordres mentals com l’esquizofrènia.

Els objectius d’aquesta proposta són disseminar els resultats de recerca assolits en col·laboració amb els investigadors del CRG i EMBL, promoure la mobilitat de membres de l'equip investigador i aplicar el coneixement adquirit en anàlisi facial per a crear sinèrgies dins del GTM, aplicant-lo a l’àmbit de la robòtica social. En concret, els objectius de la proposta són els següents:

O1. Publicar un article.

O2. Iniciar una col·laboració transversal amb la línia de recerca en robòtica social del GTM, liderada per la Dra. Raquel Ros. Els primers passos d’aquesta col·laboració buscaran reaprofitar el know-how en visió per computador per a anàlisi facial (facial shape analysis i landmark detection), centrant la fase inicial d’aquesta col·laboració en la implementació d’un sistema de reconeixement facial on-the-fly i d’expressions facials sobre un robot social. Per a fer aquestes primeres passes es precisarà de la creació d’una beca d’iniciació a la recerca i l’adquisició d’una càmera per a incorporar als robots.

O3. Assisitir a la 2nd International Summer School on Deep Learning.



"

Layman's description

"Des de 2017, l’investigador responsable col·labora amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) en la identificació de biomarcadors facials no invasius per a la diagnosi de malalties mentals. El cas d’estudi sobre el que es treballa és el síndrome de Down, però estudis preliminars validen les tècniques desenvolupades -a la frontera de la visió per computador i la geometria morfomètrica- per la diagnosi d’altres desordres mentals com l’esquizofrènia.

Els objectius d’aquesta proposta són disseminar els resultats de recerca assolits en col·laboració amb els investigadors del CRG i EMBL, promoure la mobilitat de membres de l'equip investigador i aplicar el coneixement adquirit en anàlisi facial per a crear sinèrgies dins del GTM, aplicant-lo a l’àmbit de la robòtica social. En concret, els objectius de la proposta són els següents:

O1. Publicar un article.

O2. Iniciar una col·laboració transversal amb la línia de recerca en robòtica social del GTM, liderada per la Dra. Raquel Ros. Els primers passos d’aquesta col·laboració buscaran reaprofitar el know-how en visió per computador per a anàlisi facial (facial shape analysis i landmark detection), centrant la fase inicial d’aquesta col·laboració en la implementació d’un sistema de reconeixement facial on-the-fly i d’expressions facials sobre un robot social. Per a fer aquestes primeres passes es precisarà de la creació d’una beca d’iniciació a la recerca i l’adquisició d’una càmera per a incorporar als robots.

O3. Assisitir a la 2nd International Summer School on Deep Learning.



"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18