Ajuts de Suport a grups de recerca: Contractes de personal de suport a la recerca

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

Contractació durant 6 mesos d'una persona per la gestió dels projectes:
- NanoSost (EstratE~gicoy Singular; el nostre grup n' es el líder).
- iNTeg-Risk (7e Programa Marc).
- ChemePass (finançat per Erasmus Mundus).
- EC2E2N. European Chemistry and Chemical Engineering Network (finançat per Lifelong Learning Programme 2009)
- PESI (Plataforma espanyola de Seguridad industrial; finançada per diverses accions del MICINN).

Els objectius son:
(a) alliberar personal investigador de la carrega administrativa
i del dia a dia de la gestió dels projectes, amb el que s' aconsegueix
(b) millorar la productivitat del grup
StatusFinished
Effective start/end date12/09/0928/01/10