Ajuts de Suport a grups de recerca: contractació de personal

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

Continuació de la contractació durant 6 mesos d’una persona per la gestió dels projectes:
- NanoSost (Estratégico y Singular; el nostre grup n’és el líder).
- iNTeg-Risk (7è Programa Marc).
- EC2E2N. European Chemistry and Chemical Engineering Network (finançat per Lifelong Learning Programme 2009)
- PESI (Plataforma española de seguridad industrial; finançada per diverses accions del MICINN).
StatusFinished
Effective start/end date1/08/1031/12/10