2019-URL-Proj-036, Ampliació de l'indicador europeu 'reference budgets' per a l'estimació del cost addicional de diferents situacions de malaltia en gent gran

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"Aquesta proposta constitueix una ampliació de la línia de recerca sobre els recursos mínims necessaris per una adequada participació social iniciada pels sol·licitants l’any 2012 gràcies a la participació projecte ImPRovE finançat pel 7è FP-UE (2012-2016) i liderat per la Unversitat d’Anvers, i en el Pilot Project pel desenvolupament d'una metodologia comparable a Europa (2013-2015), finançat per la DG EMPL i liderat per la mateixa universitat. En totes aquestes recerques s'ha treballat amb tipologies de família que inclouen adults, infants en escolarització primària i adolescents, tots ells en estat de bona salut.
En aquesta fase es proposa dur a terme una ampliació de l’indicador europeu “reference budgets” (RBs) per a Barcelona en dues dimensions: l’edat (>60 anys) i l’eix salut-malaltia. Davant el creixent envelliment poblacional (s’estima que el 2050 més del 30% de la població serà major de 60 anys) i l'increment de la prevalença de patologies cròniques que l’acompanya , és imprescindible que aquest indicador comprengui també les persones grans i les situacions de malaltia, de manera que es pugui estimar correctament els mínims recursos necessaris per un envelliment adequat. Per això els objectius que ens proposem en aquesta fase són:
1) Desenvolupar una metodologia per adequar l’indicador RBs a persones grans en diverses situacions de malaltia determinant les franges d’edat i situacions de malaltia pertinents.
2) Determinar les cistelles en què s’aplicarà la metodologia anterior de manera prioritària, en funció de l’impacte que l’edat i les situacions de malaltia seleccionades tinguin en la necessitat de béns/serveis.
3) Realitzar un pilotatge d’aquesta actualització per les cistelles seleccionades que, posteriorment, ens permetrà aplicar-ho a les altres cistelles de béns i serveis."

Layman's description

"Aquesta proposta constitueix una ampliació de la línia de recerca sobre els recursos mínims necessaris per una adequada participació social iniciada pels sol·licitants l’any 2012 gràcies a la participació projecte ImPRovE finançat pel 7è FP-UE (2012-2016) i liderat per la Unversitat d’Anvers, i en el Pilot Project pel desenvolupament d'una metodologia comparable a Europa (2013-2015), finançat per la DG EMPL i liderat per la mateixa universitat. En totes aquestes recerques s'ha treballat amb tipologies de família que inclouen adults, infants en escolarització primària i adolescents, tots ells en estat de bona salut.
En aquesta fase es proposa dur a terme una ampliació de l’indicador europeu “reference budgets” (RBs) per a Barcelona en dues dimensions: l’edat (>60 anys) i l’eix salut-malaltia. Davant el creixent envelliment poblacional (s’estima que el 2050 més del 30% de la població serà major de 60 anys) i l'increment de la prevalença de patologies cròniques que l’acompanya , és imprescindible que aquest indicador comprengui també les persones grans i les situacions de malaltia, de manera que es pugui estimar correctament els mínims recursos necessaris per un envelliment adequat. Per això els objectius que ens proposem en aquesta fase són:
1) Desenvolupar una metodologia per adequar l’indicador RBs a persones grans en diverses situacions de malaltia determinant les franges d’edat i situacions de malaltia pertinents.
2) Determinar les cistelles en què s’aplicarà la metodologia anterior de manera prioritària, en funció de l’impacte que l’edat i les situacions de malaltia seleccionades tinguin en la necessitat de béns/serveis.
3) Realitzar un pilotatge d’aquesta actualització per les cistelles seleccionades que, posteriorment, ens permetrà aplicar-ho a les altres cistelles de béns i serveis."
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19