Xarxes de coneixement i innovació

Maria Elena Bou Alameda, Montserrat Ollé Valls, Alfonso Sauquet Rovira, Silviya Svejenova Velikova

Producció científica: LlibreInforme oficial

Resum

Vivim en temps d'innovació en els quals la capacitat per generar coneixement i transferir-lo són recursos essencials per a la competitivitat i el creixement de les organitzacions, els sectors industrials i les àrees geogràfiques afins. No hi ha cap individu o entitat que disposi de tots els recursos i les competències rellevants per innovar de manera constant. És per això que té tanta importància la col·laboració per al coneixement i la creació conjunta d'innovació. Tanmateix, tot i que és necessària, la col·laboració no és, però, un acte natural. Com a tal, requereix una labor institucional per part d'empresaris amb visió, que vulguin generar i augmentar la connectivitat i la cooperació en xarxa. A més, hi ha determinats mecanismes organitzacionals que cal posar a lloc per tal de mantenir la xarxa activa i en moviment. Aquest informe fa èmfasi en les característiques, el rol i les dinàmiques de col·laboració per al coneixement i la creació conjunta d'innovació. Per fer-ho, examina la feina realitzada pels experts en els clústers i les xarxes, i procura oferir informació clara sobre com definir i copsar les diverses maneres de cooperació. A més, aprofundeix la naturalesa del coneixement i les particularitats de compartir coneixement a través dels límits organitzacionals, perfilant alguns mecanismes de connectivitat com ara els objectes fronterers (boundary objects) i la funció intermediadora (brokering). L'informe no es limita a oferir una visió general dels últims models que faciliten els experts sobre aquests temes, sinó que cerca oferir-ne una millor comprensió i extreure'n algunes lliçons a partir de l'estudi aprofundit de dos casos de xarxes de coneixement a Catalunya, que revela diversos graus de potencial internacionalització i de complexitat d'interacció entre els diversos actors, i que es troben en estadis diferents d'evolució. El cas principal és el clúster del vi, ancorat geogràficament a l'àrea del Priorat: un clúster ben establert i que té èxit a l'hora de crear coneixement i compartir-lo. El cas complementari és el del clúster del sector biofarmacèutic a l'àrea de Barcelona (en el qual la col¿laboració per a la creació de coneixement és bastant incipient, si la comparem amb la del Priorat), que té un potencial més alt d'internacionalització de la col¿laboració per a la creació de coneixement que el clúster del vi. La comparació i el contrast dels dos contextos de clúster permeten oferir alguns comentaris concloents sobre els seus elements comuns i les seves característiques distintives, que tenen conseqüències en la creació i la compartició de coneixement. Finalment, com que l'informe combina la interpretació de la literatura acadèmica amb la riquesa de la feina empírica, serveix com a base per articular diverses reflexions concloents per als experts, els professionals i els responsables polítics implicats en la creació i el funcionament de les xarxes de coneixement.
Idioma originalAnglès
Nombre de pàgines93
Estat de la publicacióPublicada - 1 de jul. 2009

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Xarxes de coneixement i innovació'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho