Using the Variational-Quantum-Eigensolver (VQE) to Create an Intelligent Social Workers Schedule Problem Solver

Producció científica: Capítol de llibreContribució a congrés/conferènciaAvaluat per experts

6 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Using the Variational-Quantum-Eigensolver (VQE) to Create an Intelligent Social Workers Schedule Problem Solver'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science

Engineering