Use of crude glycerol from biodiesel producers and fatty materials to prepare allyl esters

M. Escribà, J. Eras, G. Villorbina, M. Balcells, C. Blanch, N. Barniol, R. Canela

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

14 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Use of crude glycerol from biodiesel producers and fatty materials to prepare allyl esters'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemical Engineering