Topology optimization through stiffness/weight ratio analysis for a three-point bending test of additive manufactured parts

A. A. Garcia-Granada, J. Catafal-Pedragosa, H. G. Lemu

Producció científica: Article en revista indexadaArticle de conferènciaAvaluat per experts

7 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Topology optimization through stiffness/weight ratio analysis for a three-point bending test of additive manufactured parts'. Junts formen un fingerprint únic.

Engineering