The role of supervisory support and union commitment In predicting change acceptance

Natalia M. Lorinkova, James E. Martin

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribucióAvaluat per experts

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'The role of supervisory support and union commitment In predicting change acceptance'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences