The front end electronics of the scintillator pad detector of the LHCb calorimeter

C. Abellan, S. Bota, A. Comerma, A. Dieguez, L. Garrido, D. Gascon, A. Gaspar, R. Graciani, E. Grauges, A. Herms, M. Llorens, S. Luengo, E. Picatoste, J. Riera, M. Rosselló, H. Ruiz, S. Tortella, X. Vilasis

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribucióAvaluat per experts

1 Citació (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'The front end electronics of the scintillator pad detector of the LHCb calorimeter'. Junts formen un fingerprint únic.

Engineering