Support vector machines over a discrete structure: A kernel for qualitative orders of magnitude spaces

Núria Agell Jané, Francesc Prats Duaygues, Rosario Rovira Llobera, Mònica Sánchez Soler

Producció científica: Capítol de llibreCapítol

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Support vector machines over a discrete structure: A kernel for qualitative orders of magnitude spaces'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science