Social media influence on consumer behavior: The case of mobile telephony manufacturers

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

19 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Social media influence on consumer behavior: The case of mobile telephony manufacturers'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Psychology

Computer Science

Engineering

Economics, Econometrics and Finance