Simple PVC-PPy electrode for pH measurement and titrations

C. Masalles, S. Borrós, C. Viñas, F. Teixidor

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

26 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Simple PVC-PPy electrode for pH measurement and titrations'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemical Engineering

Material Science

Chemistry

Engineering