Shaping caring cultures and strategies in organizations: Caring cultures & strategies

Simon Landau Dolan, Eisler Riane, Kristine Marin Kawamura, Jeana Wirtenberg

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribució

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Shaping caring cultures and strategies in organizations: Caring cultures & strategies'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Computer Science