Responsabilitat patrimonial de les companyies elèctriques a California, emmagatzematge i estàndars d'interconnexió - Lectures d'aquí i d'allà

Producció científica: Una altra contribucióBlog

Resum

Es tracta del segon lliurament de "Lectures d'aquí i d'allí" on s'analitzen tres situacions. Primer: la darrera hora en relació amb la responsabilitat patrimonial de Pacific Gas&Electricity derivada del pitjor incendi que es recorda en la història de Califòrnia (Camp Fire). En concret, es comenta el risc de fallida de l'empresa per no poder fer front a les responsabilitats, risc que es va concretar dies després de la publicació amb la sol·licitud de fallida voluntària (capítol 11), així com l' iniciativa legislativa del Parlament californià per permetre a l'empresa repercutir els costos en els usuaris a través de la tarifa. Segon: l'aprovació per la "Public Utilities Comission" també de Califòrnia, d'uns projectes d'emmagatzematge per bateries de "ion de liti" que es consideren més competitius en termes de costos que unes centrals de cicle combinat de gas als que substituiran en una data tant propera com el 2020. Tercer: la simplificació, per part de la "New York Public Service Commission" dels seus requeriments d'interconnexió estandars a fi de facilitar la connexió a la xarxa elèctrica del generadors d'energia distribuïda. Totes tres anàlisis permeten subratllar la naturalesa especial de les "utilities" per raó dels serveis que presten que fa que el poder públic miri d'evitar la seva fallida, així com el desplegament efectiu de mesures per part dels estats de la Federació, d'entrada en vigor immediata o a curt termini, per acompanyar la transició energètica, en un país on el govern central (Federal) hi té una posició poc favorable.
Idioma originalCatalà
Estat de la publicacióPublicada - 1 de gen. 2019

Com citar-ho