Reflexionant sobre el procés de resolució de problemes matemàtics: una experiència d'aprenentatge constructiu al primer curs del Grau en Direcció d'Empreses - BBA

Ana Iñesta Codina, Rosario Rovira Llobera, Ricard Serlavós Serra

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribució

Resum

La posada en marxa dels nous programes de grau, és una magnífica ocasió per experimentar i desenvolupar a les aules, i fora d'elles, noves experiències d'aprenentatge que ens assegurin l'assoliment dels objectius que els programes es proposen. Adaptades a les diferents matèries, aquestes activitats d'aprenentatge permetran, més enllà de l'adquisició dels coneixements necessaris, el desenvolupament de tot un seguit de competències imprescindibles per garantir l'èxit del futur professional. L'assignatura de Matemàtiques resulta important donada la seva qualitat d'eina cognitiva que permet estructurar el raonament dels estudiants. Els seus objectius principals són, aconseguir que l'alumnat, un cop superada l'assignatura: - Conegui i utilitzi amb fluïdesa el llenguatge matemàtic en situacions concretes - Comprengui, sàpiga relacionar i utilitzi els conceptes i els models teòrics de l'àlgebra matricial bàsica i del càlcul en una i dos variables, per aplicar-los al llarg del seu desenvolupament acadèmic i professional - Utilitzi el raonament matemàtic i siguin capaços de realitzar demostracions de proposicions bàsiques L'experiència que presentarem suposa una de les concrecions de la reflexió duta a terme en el marc dels Seminaris ESADE per a la incorporació de les competències al currículum, finançats per l'Ajut per afavorir l'adaptació de la metodologia docent d'acord amb els objectius del procés de Bolonya (ECTS) (Resolució EDU/2789/2006, de 21 de juliol (DOGC núm 4710, de 1.9.2006)).
Idioma originalAnglès
Estat de la publicacióPublicada - 17 de juny 2009
EsdevenimentJornada d'Innovació Docent-URL Barcelona 2009 -
Durada: 17 de juny 200917 de juny 2009

Conferència

ConferènciaJornada d'Innovació Docent-URL Barcelona 2009
Període17/06/0917/06/09

Com citar-ho