Physical therapy after spinal cord injury: A systematic review of treatments focused on participation

Natàlia Gómara-Toldrà, Martha Sliwinski, Marcel P. Dijkers

  Producció científica: Article en revista indexadaArticle de revisió (sistemàtica)Avaluat per experts

  48 Cites (Scopus)

  Fingerprint

  Navegar pels temes de recerca de 'Physical therapy after spinal cord injury: A systematic review of treatments focused on participation'. Junts formen un fingerprint únic.

  Nursing and Health Professions

  Psychology