Open vs. closed innovation: A model of discovery and divergence

Esteve Almirall Mezquita, Ramon Casadesus Masanell

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Open vs. closed innovation: A model of discovery and divergence'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science