Model compound vulcanization: A useful tool for rubber chemistry studies

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

1 Citació (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Model compound vulcanization: A useful tool for rubber chemistry studies'. Junts formen un fingerprint únic.

Material Science

Engineering